"Стройконтрол" ООД - гр.Пловдив
 
 

За фирмата
 
 
“Стройконтрол” ООД   е  дружество за строителни  консултации   и  надзор. Основано през 1999 година в гр.Пловдив и е оправомощено от министъра на МРРБ за 17 вида строежи.
 
Представлява се от инж. Стойчо Георгиев Проданов и инж. Мария Димитрова Сабрутева.
 
Дружеството   разполага с  38 квалифицирани  лица  с   различни  специалности.
 
Сред  клиентите на  “Стройконтрол” ООД са “ЕмКо-М” ООД, “Джем
и Джем” ООД, “Филипополис РК” ООД, “Булром петролеум” ООД, “Хубенов” ООД, ЕТ “Стоянстрой”,“АПИД  2000” ООД,  “Фермер   21” ООД,“Фабрика  за  хартия   Стамболийски” АД,“Бластбор” ООД, ЗК “Агрородопи”, “Ситибилд” ЕООД, Общините Пловдив, “Родопи” и Стамболийски и др.
 
Общият  брой  на   строежите,  надзиравани  от  фирмата до  сега  е  над   300.
 
Номенклатурата  им  включва    жилищни  и  обществени  сгради,   предприятия  на хранително-вкусовата, леката  и строителната  промишлености, бензиностанции   и газстанции, автосервизи, селскостопански комплекси и др.
 
“Стройконтрол”   ООД    е   надзиравал    безвъзмездно   строителството    на  паметника  на   репресираните  земеделци  в  ЖР “Тракия”, параклиса “Св. Мина” в с. Брестовица и строежа на храма “Св. Богородица” в гр. Стамболийски.

Дизайн: " S&J Design "